Fuktskada

Då olyckan är framme kan fuktskador drabba golv, tak och väggar. Byggnadsmaterial av olika slag kan svälla då de utsätts för mycket fukt. Om de, å andra sidan avger för mycket fukt, krymper de.

 

Fukt i organiska material
För mycket fukt i trämaterial kan leda till röta eller svampangrepp, vilket i sin tur leder till minskad hållfasthet. Andra material kan råka ut för mögel. Trä får till exempel en minskad hållfasthet som minskar med dess fuktkvot. Virke kan slå eller vrida sig beroende på om det torkar eller råkar ut för ökad fuktighet.

 

Tecken på fuktskada
Då plastgolv eller linoleummatta släpper från underlaget är det i regel ett tecken på fuktskada. Handlar det istället om att färg släpper från målad betong är även det ett tecken på att det kan förekomma problem med fukt. För det fall det gäller fuktskador på trägolv eller parkettgolv märker man oftast det på grund av att det förekommer mögeldoft.

Home renovation, old carpet remove

 

Tips
Ha för vana att inspektera golven i fastigheten med jämna mellanrum, exempelvis vid årstidsbytena och övergångarna mellan; vinter/vår, sommar/höst och höst/vinter. Särskilt om våren föregåtts av en snörik vinter, då töväder kan resultera i fuktskador. Likaså om det varit en regnig sommar eller höststormarna varit mer än vanligt regniga.

Inspektionen bör vara av typen okulärbesiktning, det vill säga titta ordentligt efter fuktskador på golv, tak och väggar. Komplettera genom att använda näsan; Lukta på golven, särskilt utefter väggarna. Känner man någon form av illaluktande doft kan det bero på fuktskador.

 

SBS
För den som bygger en bostad i form av fristående hus är det viktigt att tänka på att grunden till huset läggs på ett optimalt sätt, så att risken för fuskskador minskas så långt det är möjligt. Sentida forskning har kommit fram till att det är mycket svårt, och i vissa fall omöjligt, att komma tillrätta med de fuktproblem som förekommer i sjuka hus, där så kallade SBS – Sick

Building Symptom förekommer.

zenko