Slitstarka mattor och golv

Hur golven är konstruerade och hur de ser ut har stor betydelse för hur vi upplever en fastighet. Ett golv tar upp mycket plats och hamnar därmed i blickfånget även om vi inte alltid tänker på hur golven ser ut. Golv måste även vara slitagetåliga och det handlar om att de ska klara såväl nötning som fukt eller till och med vatten (om det är ett våtrumsgolv). Många golv åldras vackert om de sköts på rätt sätt och i den här texten kommer du att få tips på hur du ska tänka när du investerar i nya golv och mattor.

Olika typer av golv

I Sverige använder vi av tradition ofta trä som golvmaterial. Det beror på att vi alltid haft gott om prisvärd träråvara. Trägolv kan hålla väldigt länge och blir ofta bara vackrare i och med den patina de får helt naturligt. Andra föredrar golv av keramiska material som ofta står emot fukt och vatten och är lätta att städa. Sådana golv kan dock upplevas som ganska hårda att gå på och då är det läge att använda en skön matta. Läs om gröna färger och geometriska former om du vill ha information om vad vi kan vänta oss av vårens mattor.

Rätt golv för rätt ändamål

En matta är inte bara mysig utan det finns även väldigt tåliga mattor som skonar golvet i särskilt utsatta delar av hemmet. Till exempel hallen där grus från smutsiga skor lätt kan orsaka repor som är svåra att åtgärda. Om du vill kunna använda en barnpool utanför barnrummet så att du kan hålla uppsikt över leken samtidigt som du gör något annat gäller det att golvet i fråga klarar vattenspill. Har du en plastmatta så är det inga problem men trägolv bör nog vara lackade för att inte ta lite skada av vattnet. När vi ändå är inne på mattor vill vi passa att slå ett slag för den nya generationen av heltäckningsmattor som känns fräschare och tåligare än någonsin!

zenko