Bostadsrättsföreningens entrémattor

Som bostadsrättsförening ska man fatta många beslut, varav ett kan vara vilken eller vilka mattor man ska ha i entréerna. Är du fastighetsägare av huset är det dock mer du behöver tänka på och som du kan behöva hjälp med.

De flesta hyreshus och bostadsrättshus har någon form av matta i sina entréer. Vissa har bara en enkel dörrmatta vid entrén medan andra har heltäckningsmattor i hela trapphuset. Vad ni som bostadsrättsförening beslutar om när det kommer till era mattor är upp till er, huvudsaken är att ni blir nöjda med ert val.

Vikten av en skötsam bostadsrättsförening

Att äga en bostadsrättsförening innebär en hel del arbete och framförallt är det viktigt att ha alla sina papper i ordning. Därför finns företag som nabo.se som hjälper bostadsrättsföreningar med alla möjliga former av uppgifter. En bostadsrättsförening med dålig koll på ekonomin eller som inte kan sköta sina papper ordentligt riskerar att få dåligt rykte bland bostadsrättsägare och det kan bli en förlust längre fram.

Mindre beslut har också stor betydelse

Som bostadsrättsförening är det många beslut som ska fattas, men även mindre beslut är viktiga att överväga ordentligt, exempelvis när det kommer till entrémattor. De ska fylla en viss funktion genom att samla upp en del av smutsen som kommer utifrån, men samtidigt ska de vara lätta att städa och inte glida iväg. Annars finns det risk att entrémattan blir ett vardagligt irritationsmoment inom föreningen.

zenko